ส่งข้อความ
รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Ruian Ruiting Machinery Co., Ltd. 15868706843--15868706843 ruitingmachinery@163.com
ได้รับใบเสนอราคา
ทัวร์โรงงาน ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน -

Ruian Ruiting Machinery Co., Ltd. ทัวร์โรงงาน

สายการผลิต

เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

Ruian Ruiting Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

เครื่องตัดตาย การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

Ruian Ruiting Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

เครื่องตัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

Ruian Ruiting Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

เครื่องกดล่วงหน้า การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

 

Ruian Ruiting Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

OEM/ODM

สามารถ OEM